۲۳ تیر

پلیمرهای آنتی باکتریال که به نام پلیمرهای آفت کش یا پاد زیست نیز شناخته می‌شوند، دسته ای از مواد پلیمری هستند که از خواص ضد میکروبی برخوردار می باشند و می توانند از رشد موجودات بسیار ریز همانند باکتری، قارچ و یا تک یاخته ها جلوگیری نمایند. پلیمرهای نامبرده به گونه‌ای مهندسی شده اند تا بتوانند رفتاری مشابه با پپتایدهای آنتی باکتریال داشته باشند که توسط سیستم ایمنی برای کشتن و مقابله با باکتری ها به کار برده می شوند. به طور معمول پلیمرهای آنتی باکتریال با اتصال و یا قرارگیری یک عامل آنتی باکتریال در داخل زنجیره اصلی ماده پلیمری به کمک پیوند دهنده های الکیل و یا آستیل تولید می شوند. پلیمرهای آنتی باکتریال می توانند میزان اثربخشی و گزینش گری عامل های ضد میکروبی کاربردی را بهبود بخشند و این در حالی است که میزان خطر های محیطی مرتبط را کاهش می دهند. زیرا پلیمرهای یادشده خاصیت غیر فرار و بی اثر داشته و از نظر شیمیایی نیز پایدار می باشند.

تمام موارد یاد شده باعث می‌شوند تا پلیمرهای آنتی باکتریال گزینه بسیار خوبی برای به کارگیری در حوزه تولید دارو به منظور مبارزه با عفونت و یا در صنعت غذا به منظور پیشگیری از آلودگی باکتریایی و همچنین برای ضدعفونی سازی آب به منظور جلوگیری از رشد آنها در آب های آشامیدنی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.